×

Titel

Text

Algemene voorwaarden


Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de webshops van MORE of ME | Female Outfitters. 
Om een bestelling te kunnen plaatsen dient u akkoord te gaan met de hieronder beschreven voorwaarden.

Onze bedrijfsgegevens:

MORE of ME
Nieuwstad 20 - 7201NP  Zutphen 
Webshop: moreofme.fashion

Telefoon: 0575 545855
KvK nr.  08128370
BTW-id  NL001589953B33

Versie Mei 2020


Artikel 1 - Prijs & Betaling

1.1 De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief BTW.
1.2 Alle bestellingen, ongeacht land van herkomst, worden betaald in euro's. 
1.3 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd aan de prijs van het moment van bestelling. 
1.4 Betalingen geschieden standaard contant of middels een PIN transactie in onze winkel te Zutphen.
1.5 Online betaalmogelijkheden bieden wij middels iDeal, Tikkie, Creditcard, MisterCash of PayPal. Tevens is het mogelijk een (aanvullend) betaalverzoek te ontvangen.
1.6 Betaling achteraf is alleen mogelijk indien de bestelling wordt gereserveerd en afgehaald in onze winkel.
1.7 Wij maken gebruik van een beveiligde online betaalomgeving om zo efficiënt mogelijk alle gevoelige informatie te beschermen, nodig om de betaling uit te voeren.


Artikel 2 - Privacy

2.1 De informatie en gegevens over de klant zijn nodig om bestellingen en onze handelsbetrekking te beheren.
2.2 Klantgegevens worden opgeslagen in een persoonlijke account en een zogenaamd cookie: deze gegevens dienen om de winkelwagen te beheren en een transactie te kunnen voltooien. Eenmaal geregistreerd laten deze gegevens de klant toe om uw toekomstige transacties sneller af te handelen.
2.3 De klant kan de gegevens te allen tijde inzien en wijzigen in het account.
2.4 Wij zullen geen enkele aan ons verstrekte persoonlijke informatie openbaar maken of verkopen.


Artikel 3 - Bestelling & Levering

3.1 Bestellingen worden door ons bevestigd middels een e-mail aan het aan ons opgegeven e-mail adres. Alleen deze bestelbevestiging is bindend. 
3.2 Bestelling worden standaard zonder extra kosten geleverd door middel van afhalen in onze winkel te Zutphen.
3.3 Bestellingen die als reservering niet binnen de overeengekomen termijn zijn afgehaald worden geannuleerd. De artikelen zullen in dat geval weer worden toegevoegd aan de handelsvoorraad.
3.4 Bestellingen worden op uitdrukkelijk verzoek van de klant geleverd door middel van verzending aan het vermelde postadres bij de bestelling (persoonlijk of ander adres). De kosten voor verzending worden getoond in het bestelproces.
3.5 De termijn van verzending (en niet levering) vermeld op onze site zijn richtlijnen en zodus niet geldend als bindende overeenkomst. Wij stellen alles in het werk om deze termijn te respecteren.
3.6 Elke bestelling niet verzonden binnen de 30 dagen na bestelling wordt geannuleerd. In dat geval doen wij de eventuele terugbetaling binnen 14 dagen.


Artikel 4 - Herroepingsrecht, Ruilen & Retourneren

4.1 Bij de aankoop van producten via onze webshop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (Herroepingsrecht) gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
4.2 Indien de klant van het herroepingsrecht of ruiling gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door de ons verstrekte meegestuurde instructies.
4.3 Onvolledige,door de klant beschadigde of bevuilde producten worden niet teruggenomen.
4.4 Indien klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant al een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4.5 Verzendkosten worden heel nadrukkelijk door ons uitgesloten van het herroepingsrecht conform artikel 320r lid 3 van de wet Koop op Afstand. 

Ter verduidelijking: Wij bieden de klant de mogelijkheid onze producten kosteloos in onze winkel te beoordelen, passen etc. en de bestelling af te halen. Wanneer de klant er voor kiest hier geen gebruik van te maken wordt niet de minst kostbare wijze van levering benut. Derhalve worden de verzendkosten niet vergoedt.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor verschillen in kleurnuances tussen de oorspronkelijke foto en het geleverde product. Kleurafwijkingen zijn namelijk sterk afhankelijk van beeldscherminstellingen. Klachten die gebaseerd zijn op overwegingen van smaak kunnen in geen enkel geval worden opgevat als gebreken.
5.2 In geval van gebreken is onze aansprakelijkheid beperkt tot een aanvullende levering. Onze technische dienst moet in de mogelijkheid zijn om een onderzoek te doen van ons product om te bepalen of er al dan niet sprake is van een gebrek. Wij vervangen producten waar uit blijkt dat ze slecht zijn vervaardigd, met dien verstande dat er geen sprake is van gebreken als gevolg van normale slijtage, onjuiste bewaring of behandeling of door een slechte naleving van de (was-)voorschriften. 
5.3 De termijn van levering door verzending is afhankelijk van de verzendservice. In geval van vertraging door de verzendservice kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. 


Artikel 6 - Klachten & Geschillen

6.1 Ondanks dat wij ons uiterste best doen de klant naar alle tevredenheid te bedienen kan het voorkomen dat er een klacht is. Wij verzoeken eventuele opmerkingen of klachten te sturen aan  info@moreofme.nl waarna we met u aan een gepaste oplossing zullen werken.
6.2 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 7 - Website

7.1 Wij verbinden ons ertoe met alle redelijke middelen om de website volledig operationeel te houden, 24 uur op 24. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid echter af voor enige schade die u mocht lijden als gevolg van de tijdelijke onbereikbaarheid van de gehele of gedeeltelijke website of van enig ander technisch probleem.
7.2 Wij behouden ons het recht voor om uw verbintenis met onze onderneming op elk gewenst moment stop te zetten. Uw persoonlijke gegevens worden dan onmiddellijk gewist.